Síň Slávy

V roce 2006 byla v rámci oslav 25 let klubu zřízena Síň Slávy Eagles Praha . V současné době Síň obsahuje 10 členů, kteří se nesmazatelným písmem zapsali do více jak 30ti leté historie baseballu a softballu na Krči. Dresy těchto významných osobností jsou vystaveny v clubhousu Eagles.

Členové Síně Slávy Eagles Praha

Zuzana Borecká - Zýmová # 20

-          nadhazovačka, 1B
-          v síni slávy Eagles od 2006
-          dlouhodobá hráčka softballu 
-          dlouhodobá reprezentantka
-          kapitánka reprezentace
-          dlouhodobá trenérka mládeže

-          členka síně slávy ESF 2005
-          zakládající členka Sokola Krč
stats:         AB: 991, R: 189, BA: .325, RBI: 152, H: 322 


Zdeněk ''Quido'' Zýma # 6

-          1B, vnější pole
-          člen síně slávy Eagles od 2011
-          zakládající člen Sokola Krč
-          dlouhodobý hráč baseball/softball
-          dlouhodobý trenér mládeže
-          dlouhodobý reprezentant 
-          člen síně slávy ESF 2005
stats baseball:  AB: 494, R: 158, BA: .281, RBI: 99, H: 139  
stats softball    AB: 1372, R: 280, BA: .260, RBI: 230, H: 357 


Vladimír Horáček # 11

-          catcher
-          v síni slávy Eagles od 2006
-          dlouhodobý reprezentant 
-          dlouhodobý hráč baseball/softball
-          mládežnický trenér
-          trenér A-týmu
-          zakládající člen Sokola Krč
-          zakladatel Old Boys v ČR
stats baseball:  AB: 588, R: 189, BA: .277, RBI: 126, H: 163
stats softball:    AB: 429, R: 149, BA: .261, RBI: 85, H: 112 


Eva Schreiberová - Bártová # 37

-          3B, nadhazovačka
-          členka síně slávy Eagles od 2011
-          dlouhodobá hráčka softballu
-          dlouhodobá reprezentantka 
-          zakládající členka Sokola Krč
-          první hráčka Eagles v zahraničí – (HOL)
-          mládežnická trenérka Eagles

stats:    AB: 506, R: 183, BA: .291, RBI: 119, H: 147 


Radek Štěpánek # 16 - in memoriam

-          1B
-          dlouhodobý hráč baseball/softball
-          zakládající člen Sokola Krč

-          dlouhodobý reprezentant 
-          klubový i svazový funkcionář
-          v síni slávy Eagles od 2006


stats baseball: AB: 268, R: 105, BA: .388, RBI: 74, H: 104
stats softball: AB: 389, R: 121, BA: .337, RBI: 82, H: 131

 


Daniel Bagin # 10

-          nadhazovač, spojka
-          v síni slávy Eagles od 2011
-          zakládající člen Sokola Krč
-          dlouhodobý hráč baseball/softball
-          dlouhodobý reprezentant 
-          dlouhodobý funkcionář
-          trenér A-týmu
-          dlouhodobý trenér mládeže
-          čestný prezident Eagles Praha
stats baseball:  AB: 774, R: 299, BA: .416, RBI: 284, H: 322
stats softball:   AB: 607, R: 242, BA: .415, RBI: 175, H: 252  


Aleš Chýle # 18

       1B
-         funkcionář
-         trenér A-týmu baseball/softball
-         dlouhodobý trenér mládeže baseball/softball
-         12 mistrovských titulů (11x trenér + 1x hráč)
-         4x mistr Evropy, 8 medailí z ME
-         zakládající člen Sokola Krč
-         v síni slávy Eagles od 2013
 -        hráč baseball/softball
stats baseball: AB: 196, R: 43, BA:.225, RBI: 35, H: 50

Jan Bagin # 8

-       zakládající člen Sokola Krč
-       navrhl koncept areálu v Krči
 -      dlouholetý hráč baseballu a softballu - vnější pole
-       několika násobný mistr v softballu a baseballu
-       reprezentant baseball 1979 - 1992
-       funkcionář, předseda klubu, generální sekretář ČBA
-       organizátor PBT, PONY
-       v Síni slávy ČBA od roku 2014
-       v Síni slávy Eagles od roku 2014
stats baseball: AB: 753, R: 229, BA: 0,376, RBI: 247, H: 283
stats softball:   AB: 402, R: 103, BA: 0,318, RBI: 100, H: 128

Blanka Vyhlídalová - Chýlová # 29

-       členkou klubu od roku 1982
-       hráčka softballu CF a Catcher
-       funkcionářka, členka VV Eagles
-       dlouhodobá hráčka Eagles
-       dlouhodobá trenérka Eagles
-       10x mistrovských titulů (3x hráčka + 7x trenérka)
-       trenérka reprezentací softballu 2002 - 2008
-       1x mistryně Evropy, 3 medaile z ME
-        v Síni Slávy Eagles od roku 2014
stats softball: AB: 731, R: 227, BA: 0,295, RBI: 151, H: 216

Miroslav Duffek # 7

-       členem klubu od roku 1981
-       dlouholetý hráč Eagles
-       3B, nadhazovač
-       dlouholetý trenér Eagles
-       dlouhodobý reprezentant v baseballu i softballu
-       člen Síně Slávy ČBA od roku 2015
-        v Síni Slávy Eagles od roku 2016
stats baseball: AB: 768, R: 286, BA: 0,362, RBI: 224, H: 278
stats softball: AB: 1268, R: 404, BA: 0,360, RBI: 309, H: 456