V kanceláři vyřešíte následující

Pro vstup člena do klubu je třeba:

 • registrační formulář
 • zdravotní způsobilost
 • úhrada členských příspěvků

Formuláře naleznete zde.

Každá hráčka/hráč si zakoupí herní oblečení dle nařízení klubu s ohledem na ústrojovou kázeň.

 • výběr sportovního čísla info zde
 • výběr velikostí oblečení
V případě potřeby Vám vystavíme:

 • potvrzení / žádost o uvolnění ze školy
 • potvrzení o členství v klubu
V kanceláři jsme

Úterý    14:00 – 18:00

Středa    14:00 – 18:00

Pokud nenajdete odpověď na Váš dotaz v sekci často kladených otázek, neváhejte nás kontaktovat, rádi na něj odpovíme.

Na koho se obrátit, když

Pronájem sportovišť
Jan Drábek, generální manažer
jdrabek@eagles.cz
+420 603 293 565
Pronájem reklamních ploch
Jan Drábek, generální manažer
jdrabek@eagles.cz
+420 603 293 565
Správce areálu

Informace, které často hledáte

Řád areálu

Řád areálu PDF

 

 

Ceníky
 1. Ceníky
  1. Členské příspěvky PDF
  2. Pronájem sportovišť PDF
Formuláře
 1. Formuláře
  1. Cestovní náhrady XLS
  2. Registrační list:
   Baseball PDF
   Softball PDF
  3. Zdravotní způsobilost PDF
Brigády
 1. Brigády
  1. Staň se dobrovolníkem PDF
  2. Fond brigád 2017
  3. Čerpání brigád XLS

Často kladené otázky

Členské příspěvky jsou v našem klubu odstupňované dle věku člena. Současně s členským příspěvkem se hradí brigádnické hodiny. Přesnou výši a pravidla pro úhradu a brigádnické hodiny se dozvíte zde PDF.

Lze si libovolně zvolit číslo ? Ne vždy…

Číslo dresu získává člen při nástupu do oddílu a na přidělení se vztahují následující pravidla:

 • Číslo je doporučeno vybírat v rozmezí 0-99 s ohledem na tisk na sportovní oblečení
 • Číslo nemůže být v kolizi s již přiděleným číslem v oddílu
 • Číslo nemůže být v kolizi ve věkové kategorii mládeže dle sportovních řádů soutěží Baseball a Softball
ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR uzavřel od 1.1.2017 nové hromadné smlouvy s Kooperativou:

 • Urazové pojištění
 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou činností trenéra/cvičitele

V rámci soutěžních akcí konaných pod hlavičkou svazů, jsou všichni registrovaní sportovci úrazově pojištěni hromadnou pojistkou svazu.
Více na baseball.cz a softball.cz
Ostatní akce konané nad tento rámec pojištěny nejsou a vždy je doporučeno individuální pojištění sportovce na konkrétní akci.

Dohoda o provedení práce.
Jde o pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Zdanění odměny z DPP:
Dohoda o provedení práce do 10.000 Kč včetně se zdaňuje 15% srážkovou daní (pokud pracovník nepodepsal „prohlášení‘).
Daň se vypočítává z hrubé částky a zaokrouhluje se vždy na koruny dolů (ne matematicky !).
Více v popisu níže.

SHRNUJÍCÍ DESATERO K DARŮM, REKLAMĚ A SPONZORSTVÍ

 1. Poskytnutí reklamních a propagačních předmětů do částky á 500 Kč je daňovým výdajem.
 2. Nepeněžní plnění poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom jsou daňově účinná.
 3. Ostatní poskytnutí darů není daňově účinným výdajem, a to včetně případné DPH na výstupu.
 4. Tyto dary je ale možno za stanovených podmínek uplatnit pro snížení základu daně z příjmů.
 5. Fyzická osoba může dary snížit základ daně z příjmů až o 10 %, činí-li úhrn darů minimálně 1.000 Kč, resp. 1 % základu daně z příjmů.
 6. Právnická osoba může dary snížit základ daně z příjmů až o 5 %, činí-li ovšem každý jednotlivý dar minimálně 2.000 Kč.
 7. Reklama je obecně bezproblémový daňový výdaj (náklad), je ale nutno jí umět hodnověrně prokázat.
 8. U účtujícího poplatníka je zapotřebí dlouhodobější reklamu standardně časově rozlišit.
 9. Není třeba se obávat ani reklamních soutěží, je ale u nich nutno pamatovat na případnou srážkovou daň.
 10. Sponzorování je vhodné se raději vyhnout nebo zcela jednoznačně vymezit práva a povinnosti stran.

Citováno z danarionline

Základní znaky DPP

Písemná forma – DPP musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení dohody náleží zaměstnanci. Rozsah práce – max. 300 hodin v kalendářním roce (v případě více dohod jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele se doba z dohod sčítá). Výše odměny není limitována, měla by však odpovídat charakteru práce.

DPP – jednotlivá

Základem je písemná dohoda o provedení práce uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a obsahující:
druh práce (vymezení pracovního úkolu)
období ve kterém má být práce provedena
rozsah práce v hodinách
odměnu za práci (stanovenou bud’v Kč/hod. nebo celkově)
a podmínky jejího poskytování

DPP – rámcová

V případě, že organizace předpokládá uzavření několika dohod o provedení práce s jedním zaměstnancem v průběhu roku, je možné uzavřít rámcovou dohodu o provedení práce na zvolené období (několik měsíců, rok i déle, příp. na dobu neurčitou). Dohoda bude opět obsahovat ustanovení o: druhu práce, předpokládaném celkovém rozsahu práce v hodinách (zpravidla se uvádí text o max. počtu 300 hodin/rok) a odměně za práci (tentokrát spíše v hodinové sazbě).

Nenalezli jste odpověď

Zanechte nám zprávu, dejte nám trochu času a my Vám rádi odpovíme.