Výše členských ročních příspěvků, způsob jejich výběru, slevy a penále – to vše najdete v tomto článku…


 

 1. Výše členských ročních příspěvků:
  žáci 5 500,- Kč žákyně 5 500,- Kč
  kadeti 5 000,- Kč kadetky 5 000,- Kč
  junioři 4 500,- Kč juniorky 4 500,- Kč
  muži 4 000,- Kč ženy 4 000,- Kč

   

 2. Způsob výběru členských příspěvků:
  Příspěvky jsou splatné v klubové prodejně ve dvou splátkách:

  první splátka do 31.3.2005
  žáci + žákyně 3 000,-
  kadetky + kadeti + juniorky + junioři 2 500,-
  ženy + muži 2 000,-
  druhá splátka do 30.9.2005
  žáci + žákyně 2 500,-
  kadetky + kadeti 2 500,-
  junioři + juniorky 2 000,-
  ženy + muži 2 000,-

  Zaplacení je nutné dokladovat svým trenérům.

   

 3. Sourozenecké slevy:
  Pokud jsou v oddíle sourozenci, platí mladší z nich 80% z celkové částky svých příspěvků. Je nutné upozornit trenéry na sourozence.
  Třetí sourozenec platí paušální roční členský příspěvek ve výši 1 000,-Kč.
 4. Pozdní placení:
  Za každý načatý měsíc 10% z nezaplacené částky navíc.

 

Schváleno VV SK Krč Altron dne 26.1.2005

Vážení rodiče, hráčky a hráči,
dostává se Vám do rukou informační list o novém způsobu placení členských příspěvků. Vzhledem k tomu, že technické možnosti většiny z nás se výrazně posouvají směrem k elektronickému placení poplatků, zřídili jsme samostatný účet pro placení členských a vstupních poplatků.
Číslo účtu je: 27-74022309/0800

Variabilní symbol: celé rodné číslo člena klubu

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno člena klubu

V hotovosti je platba možná pouze ve výjimečných případech v kanceláři klubu nebo v prodejně sportovního materiálu.

Upozorňujeme na dodržování splátkových termínů.

V článku Členské příspěvky Krč Altron pro rok 2005 uvádíme výši členských ročních příspěvků pro rok 2005. Rozhodnutím VV z 26.1.2005 byly členské příspěvky upraveny v souvislosti s inflací a s výrazným zkvalitněním infrastruktury sportovního areálu v roce 2004.

V případě nejasností volejte: 244466607 – kancelář klubu