Večer 5. prosince patří jednoznačně třem bytostem, které rok co rok obcházejí od místa k místu a nadělují hodným dětem sladkosti a ovoce.

My se jich v podvečer svátku svatého Mikuláše také dočkali. Děti zazpívaly, zarecitovaly a slíbily, že budou příští rok hodné a budou se snažit, jak to nejvíce půjde, hlavně v baseballu :o) A taky tombola byla a soutěž o nejpěknější masku a kulinářská soutěž o nejpekelněji chutnou sladkou a slanou dobrůtku. A poměli jsme se přímo andělsky, dva stoly se prohýbaly…

Gratulujeme vítězům bronzových: Fukalovým a Božkovým, stříbrných: Fohlerovým a Uričovým a zlatých vařeček: Štěpánkovým a Hlouškovým. Děkujeme všem za účast, čas a chuť být s námi.

Přejeme krásný adventní čas.