Již tradiční turnaj Prague baseball school cup proběhl ve středu 16. června v areálu Eagles Praha.

Letošní ročník byl ovlivněn nepříznivým počasím. Celý turnaj byl přesunut do multifunkční haly, která je v areálu Eagles. Přihlášené školy si odehrály turnaj v hale systémem každý s každým. Tím že bylo počasí opravdu nepříznivé, byl program hodně omezen a ve finále se pouze odehrála utkání a proběhla soutěž v hodu do dálky. Letos bylo přihlášeno pouze 5 týmů z Prahy a okolí. Což bylo tedy okolo 100 dětí.

Skákací hrady a další dopňkové aktivity musely zůstat schovány 🙁

Po deseti zápasech si školy vedly následovně:

1. ZŠ Jižní A

2. ZŠ Na Líše

3. ZŠ Doloplazy

4. ZŠ Jižní B

5. ZŠ Kavčí Hory

V rámci turnaje proběhla i soutěž v hodu do dálky pro holky a kluky. Konečné pořadí nelepších hodů je následující:

  1. místo     Kryštof Michal    37 metrů
  2. místo     Jan Brábek          36,2 metrů
  3. místo     Karel Belžík         35,7 metrů

 

  1. místo     Viktorka Trčková          34,2 metrů
  2. místo     Lucie Červenková         34,1 metrů
  3. místo     Lucie Weinholdová      31,9 metrů

Závěrem bych chtěl poděkovat všem partnerům (MHMP, MČP4, PBS a ČBA) za finanční a materiální podporu. Dále všem týmům za nasazení, soutěživost a fair play v turnaji. V poslední řadě bych chtěl poděkovat všem organizátorům, pomocníkům a dobrovolníkům, kteří svou práci zvládli perfektně a napomohli tak hladkému průběhu celé akce.

Turnaj proběhne i v následujícím roce a to v termínu: 12.6.2019