Vážení členové,

V příloze vám zasíláme pozvánku na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU EAGLES Praha z.s., která se bude konat ve středu 18.3.2020 v 19 hodin v Cantině klubu (Pálkařská 225, Praha 4).

Pozvánka obsahuje program VVH a počet delegátů, které musí jednotlivá kategorie zajistit, aby byla VVH usnášeníschopná. To prosím konzultujte s trenérem nebo trenérkou vaší kategorie, jelikož delegát je nominován hlavním trenérem dané kategorie. VVH se můžete zúčastnit také v pozici hosta.

Jelikož se jedná o VOLEBNÍ VH, žádáme případné zájemce (kandidáty) na pozici člena ve Výkonném výboru nebo Revizní komisi, aby poslali žádost na email eagles@eagles.cz.

VVH 2020 – POZVÁNKA