Od 5. října 2020 začal platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda České republiky. Od pondělí zároveň začalo platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Dáváme vám k dispozici kompletní vládní usnesení, jehož součástí je také odstavec o sportovních akcích, který najdete níže.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

V areálu je nutné dodržovat:

  • nošení roušky v celém areálu mi sportovní plochu
  • odstup 2 metry
  • netvořit skupinky lidí
  • nevstupovat na tribunu
  • dodržovat hygienická nařízení

Výkladová stanoviska NSA a ČUS

Národní sportovní agentura 

Výkladové stanovisko k nouzovému stavu ve sportu + otázky a odpovědi

Česká Unie Sportu

COVID – Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958

O aktuálních opatřechních vás budeme informovat.