Eagles Praha podpoří “slané děti” – 13.7.2013

Eagles Praha podpoří “slané děti” – 13.7.2013

Herec Ivan Trojan patron Klubu nemocných cystickou fibrózou (tzv. slaných dětí), Jan Čechtický, Josef Pejchal, Josef Hervert, Leoš Noha, Jakub Kohák, Jaromír Bosák, Jakub Štáfek a další hráči týmu REAL TOP Praha, spojí v úterý 16.7. od 18:00 své síly, aby se utkali proti týmu Eagles Praha, mistryním ČR v softballu 2012 a pomohli tak nemocným cystickou fibrózou.

Po skončení zápasu se budou pálit odpaly do rozděleného hřiště na tři části, přičemž každá část bude mít svou finanční hodnotu. Každý odpálený míček do příslušné části přinese finanční prostředky na pomoc nemocným cystickou fibrózou. Velice si vážíme pomoci všech, kteří se na této jedinečné akci podílejí,“ doplňuje Lenka Eislerová, ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Mezi odpalisty bude mimo hráče týmu REAL TOP Praha také jedenáctiletý Lukáš, který tímto nevyléčitelným onemocněním trpí, a který hraje za baseballový tým Draci Brno.

Dalším významným odpalistou bude i marketingový ředitel společnosti PROFI CREDIT, Ondřej Šmakal. Ten jako zástupce hlavního partnera akce a také dlouhodobého partnera Klubu nemocných cystickou fibrózou, předá ředitelce sdružení Lence Eislerové šek na částku, kterou se na pomoc slaným dětem podaří odpalistům získat. „Velmi rádi se této akce účastníme. Pokud by se odpalistům náhodou nedařilo, slané děti nemusejí mí strach, PROFI CREDIT počítá s dorovnáním částky na pomoc nemocným cystickou fibrózou na 500 tisíc korun,prozradil Ondřej Šmakal.

Navíc každých 50,- Kč ze vstupného bude věnováno na pomoc takto nemocným.

Zápas začne v úterý 16.7. 2013 v 18 h na softballovém hřišti Eagles Parku v Praze Krči.

Návštěvníci se také mohou těšit na závěrečnou autogramiádu hráčů týmu REAL TOP Praha.

Patronem Klubu CF je herec Ivan Trojan, který o cystické fibróze řekl: „Tato nemoc je velmi vážná a je zatím bohužel nevyléčitelná. Věřím, že pokrok medicíny jednou umožní úplné vyléčení. Naděje, že to jednou nastane, je určitě to nejdůležitější v životě nemocných. Dokud k tomu nedojde, je potřeba jim a jejich rodinám pomáhat.“

Nemocní cystickou fibrózou mají výrazně slanější pot, a proto se jim laicky říká SLANÉ DĚTI. Ročně se v České republice narodí asi 30 takto nemocných dětí. V současnosti je diagnostikováno zhruba pět set nemocných. Stejný počet se však neléčí vůbec nebo se léčí pod chybnou diagnózou. Přitom pozdní zahájení léčby může výrazně zhoršit průběh onemocnění,“ popisuje Lenka Eislerová léčbu a problémy s pozdní diagnostikou tohoto onemocnění.

Co je cystická fibróza?

Cystická fibróza (CF) je dědičně získané nevyléčitelné onemocnění. Vážně postihuje trávicí a dýchací systém. Charakteristická je tvorba abnormálně hustého hlenu, který zůstává v dýchacích cestách a slinivce břišní. Nemocní nemohou odkašlávat hlen z plic a tím dochází k rozmnožení bakterií, které způsobují trvalý zánět. Slinivka břišní blokovaná hustým hlenem nemůže uvolňovat enzymy nutné k trávení. Cystickou fibrózu provázejí i další komplikace – diabetes, cirhóza jater, osteoporóza, neplodnost u mužů atd. Zhruba polovina nemocných se dnes dožívá 32 let. Nemocní potřebují každodenní náročnou léčbu.

Klub nemocných cystickou fibrózou

Klub nemocných cystickou fibrózou vznikl v roce 1992. Je jedinou neziskovou organizací, která sdružuje a pomáhá takto nemocným v ČR. Poskytuje psychologické a sociální poradenství. Přispívá nemocným na zdravotnické pomůcky a rekondiční pobyty. Vybavuje nemocnice specializovanými přístroji. Vydává edukační materiály pro nemocné cystickou fibrózou a také aktivně informuje veřejnost o tomto onemocnění. Patronem Klubu je herec Ivan Trojan. Více informací naleznete na stránkách Klubu nemocných CF www.slanedeti.cz.

Advertisement