SK KRČ PRAHA OBDRŽEL GRANT OD THE BASEBALL TOMORROW FUND – 14.4.2014

SK KRČ PRAHA OBDRŽEL GRANT OD THE BASEBALL TOMORROW FUND – 14.4.2014

Eagles Praha obdržel grant od organizace The Baseball Tomorrow Fund. Prostředky jsou určeny na opravy homerunových plotů, ochranných sítí, pálkařských tunelů a dalších zařízení.

Baseballový a softballový klub Eagles Praha obdržel grant ve výši 95 000 USD od organizace The Baseball Tomorrow Fund (BTF). Tyto prostředky jsou určeny na opravy v baseballovém a softballovém areálu SK Krč Praha. Areál zasáhla v srpnu 2013 vichřice a těžce jej poškodila. Grant je určen na opravy homerunových plotů, ochranných sítí, pálkařských tunelů a dalších zařízení.

Je to podruhé, kdy BTF poskytl grant klubu SK Krč Praha. První grant byl klubu přidělen již v roce 2002, a to jako vůbec poprvé, kdy BTF přidělil grant do Evropy. Prostředky byly v roce 2002 použity na rozšíření sportovní haly v areálu SK Krč Praha.

Slavnostní předání šeku na 95 000 USD od BTF proběhne v areálu SK Krč Praha, Pálkařská 225, Praha 4 tento čtvrtek 17.4. od 17,30 hod. Šek bude předávat osobně paní Cathy Bradley, výkonná ředitelka Baseball Tomorrow Fund.

Prostředky na opravy umožnili SK Krč Praha vrátit areál a hřiště plně do původního stavu před vichřicí a také zajistit plynulé pokračování všech programů mládeže již od začátku sezóny v dubnu. Programy, které klub realizuje, podporují rozvoj baseballu a softballu mládeže, nabízejí zajímavé sportovní vyžití a také růst baseballu a softballu v celém regionu.

Informace o Baseball Tomorrow Fund

Baseball Tomorrow Fund je společná iniciativa Major League Baseball Players Association a Major League Baseball a cílem je podpora rozvoje mládežnického baseballu a softballu na celém světě formou grantů pro rekonstrukci a výstavbu hřišť, nákup sportovního materiálu a dresů, vzdělávacích programů pro trenéry a pro další speciální programy. Od svého založení v roce 1999 BTF již rozdělila více než 770 grantů v celkové výši přes 26 miliónů dolarů neziskovým organizacím v USA, Kanadě, Latinské Americe, Evropě, Africe a Asii. Více než 330 000 mladých hráčů po celém světě tak získalo podporu díky rozvojovým programům nebo výstavbě a rekonstrukcím sportovních zařízení. BFT rovněž organizuje sbírky nového nebo částečně použitého sportovního materiálu pro sportovní kluby v rozvojových zemích a provádí také školení, týkající se údržby hřišť.

Více informací o BTF je na www.baseballtomorrowfund.com , nebo na BTF na Facebooku, Twitteru a MLBlogs.

Advertisement