Z leva: PhDr. Petr Kučera, Mgr. Jan Petr, Jan Drábek, Ing. Jan Bagin

 

V Krči jsem uvítali návštěvu z MČ Praha 4.

V úterý jsme měli příležitost přivítat v našem areálu prvního místostarostu  MČ Praha 4, pana Jana Petra, který do areálu zavítal společně s panem Petrem Kučerou.

Pan místostarosta do našeho areálu zavítal nejenom proto, že sport patří do jeho kompetence, ale i proto, že se zajímá o organizace a sdružení, které se aktivně zapojují do komunitního života v rámci naší MČ.

Předseda klubu Jan Bagin a manařer klubu Jan Drábek jej v krátkosti provedli areálem a pak pan místostarosta strávil téměř hodinu v zajímavém rozhovoru o našich aktivitách a o cílech vedení městské části.

Věříme, že budeme moci příště náš areál ukázat za plném provozu v sezóně a také za pěkného baseballového a softballového počasí.

 

Z leva: PhDr. Petr Kučera, Mgr. Jan Petr, Ing. Jan Bagin, Jan Drábek