SOUSTŘEDĚNÍ V MB KATEGORIE U7 – 1.9.2015

SOUSTŘEDĚNÍ V MB KATEGORIE U7 – 1.9.2015

11 špuntíků na týden od rodičů 🙂

 

V neděli odpoledne jsme se sešli v Retroparku Sejfy, kde nás čekalo letní soustředění. Celkem je nás 11 hráčů a 3 trenéři. Po večeři jsme se ubytovali a řekli si program na další den.

Pondělí

Den začal ranní rozcvičkou a protažením, následovala snídaně a dopolední trénink na hřišti. Následovala cesta zpět do parku, kde nás čekal oběd a polední klid. Odpolední trénink pak proběhl v Retroparku, který byl zakončen zápasem mezi s sebou.

Po večeři nás čekala první bojovka, a to nošení „ping pongových“ míčků. Každý hráč bojoval sám za sebe a měl za úkol projít překážkovou dráhu za co nejkratší možný čas tak, aby mu nespadl míček ze lžíce. Po bojovce jsme šli na večerní procházku za oslíkem, který bohužel nebyl vidět.

Večer byl zakončen sprchou a večerkou ve 21 hodin.

Úterý

Den opět začal ranním rozběháním a rozcvičkou v 8 hodin. Snídaně a dopolední trénink v Retroparku. Po obědě a poledním klidu jsme vyrazili na hřiště, kde byl odpolední tréninkový plán včetně zápasu. Po večeři nás čekala další bojovka, a to „kroket“. Každý hráč opět bojoval sám za sebe a měl za úkol proťukat míček brankami na co nejmenší počet šťouchů. Následovala večerní procházka na koně, sprcha a večerka 21 hodin.

Středa

Ranní rozběhání a rozcvička nás neminula ani tento den. Po snídani byl lehký trénink v Sejfech. Po obědě byl polední klid a příprava na výlet. Kolem třetí hodiny jsme vyrazili na výlet do centra Mladých Buků, kde jsme si dali výbornou točenou zmrzlinu a pak následovala návštěva zábavného parku, kde byl vodní svět, skákadla a prolejzačky. Zde jsme byli hodinu, a poté jsme šli zpět do Retroparku. Dorazili jsme těsně před večeří. Po jídle bylo hromadné psaní pohledů. Jelikož byl výlet náročný i sprcha byla důslednější. Večerka však byla ve 21,15.

Čtvrtek

Začátek dne byl klasický jako každý den. Rozběhání a rozcvička. Po snídani jsme se přesunuli na hřiště do Buků, kde byl pálkařský trénink zakončený zápasem proti sobě. Po tréninku jsme se vrátili do Retroparku a nabrali jsme energii obědem. Následoval polední klid a poté první dnešní bojovka zvaná „brod vodou“. Děti měli za úkol v co nejkratší dobu přebrodit bazén z jedné strany na druhou. Po tom co jsme se osušili a převlékli, začal odpolední trénink v Retroparku. Zde byl opět trénink zaměřen na pálení ze stativu, nadhozu a front tossu. Trénink byl zakončen zápasem. Následovala večeře a třicetiminutový klid. Poslední aktivitou dnešního dne byla další bojovka zvaná „nafukovací balónky“. Cílem této bojovky bylo za co nejkratší dobu přepinkat nafukovací balónek z jednoho místa do druhého. Po denní bojovce následovala sprcha a večerka.

Pátek

Dnes byl budíček posunut na 8,30. Rozběhání, rozcvička a snídaně. Dopolední trénink byl v Sejfech, který byl zaměřen na herní dovednosti. Po výborném obědě (řízek s kaší a okurkový salát) byl polední klid. Odpoledne bylo věnováno poslední bojovce, a to „cesta za Krakonošovým pokladem“. Vytvořili jsme 3 týmy, kde v každém byl jeden vedoucí. Šlo se po stopách Krakonoše a na každém rozcestníku byla indicie. Na konci bylo nutné indicie spojit v jednu větu, aby byla tajenka kompletní. Jak dorazil poslední tým, začala poslední část bojovky a to nalézt Krakonošův poklad. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec se to podařilo. Poklad obsahoval dukáty z perníku. Velice dobré J. Následovala procházka ke kapličce a cesta zpět do Retroparku. Po večeři bylo vyhodnocení bojovek. Nejlépe si vedl Mára Šindelář a na druhém až třetím místě pak Viki Trčková a Madla Klímová.

Po vyhodnocení proběhlo opékání buřtů a večerka v 9 hodin. V sobotu ráno bylo zrušeno běhání a rozcvička. Šlo se tedy rovnou na snídani. Poté následovalo vyklízení chatek, balení a generální úklid. Dopoledne bylo ještě zpestřeno procházkou na zvířecí farmu a obědem bylo soustředění zakončeno. Proběhlo poslední rozloučení a odjezd domů.

Chtěl bych poděkovat všem dětem za odvahu, nasazení a bojovnost po dobu celého soustředění. Velké dík patří i rodičům a hlavně trenérkám Gábi a Andy.

Všem přeji úspěšný vstup do školního roku.

Advertisement

Facebook

Recent Tweets

(čeština) Reklama