V rámci projektu Magistrátu HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY „Týden sportu zdarma“si mohli všichni zájemci o baseball a  softball o Vánočních svátcích vyzkoušet tyto sporty v prostorách haly Eagles. A stejně jako v minulém roce byl o tuto akci mimořádný zájem. Po oba dny byla kapacita haly maximálně zaplněna. Zúčastnění si mohli zkusit všechny dovednosti pro tyto sporty nezbytné – odpaly ze stativů, na živý nadhoz a ti odvážnější také na nadhazovací stroj, házení, a to jak na rychlost, tak i na přesnost a také samotnou hru v zjednodušené formě, která byla přizpůsobena prostorám haly.

Jsme velmi rádi, že si do prostorů haly Eagles Praha našel cestu tak velký počet lidí všech věkových skupin a v drtivé většině odcházeli velmi spokojení. Už nyní se těšíme na příští ročník.