Baseballový turnaj bude zahájem prvním zápasem ve čtvrtek 14.4.2016 v 8:00 hodin a softballový pak v pátek 15.4.2016 v 9:00 hodin

Oficiální zahájení bude ve čtvrtek v 18:15 v areálu Eagles a ve 14:15 v areálu Tempo.

V průběhu turnaje bude probíhat i doprovodný program formou tomboly, prezentace partnerů SUMA, EPSON a NEW ERA.

Zveme všechny příznivce baseballu a softballu na úžasnou podívanou.

U14

U16