PRAGUE BASEBALL SCHOOL CUP ZNÁ SVÉ VÍTĚZE. – 16.6.2016

PRAGUE BASEBALL SCHOOL CUP ZNÁ SVÉ VÍTĚZE. – 16.6.2016

baseballový a softballový tým EAGLES PRAHA ve spolupráci s HLAVNÍM MĚSTEM PRAHA, MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 4, ČESKOU BASEBALLOVOU ASOCIACÍ A PRAŽSKÝM BASEBALLOVÝM SVAZEM pořádal ve středu 15. června 2016 4. ročník tballového turnaje – „PRAGUE BASEBALL SCHOOL CUP“.

Letošní rok oproti všem předchozím byl turnaj poznamenán vydatným deštěm. Ten bohužel způsobil kompletní změnu systému a rozpisu turnaje. Turnaje byl současně i ochuzen o jednu dovednostní soutěž. Nicméně díky všem dobrovolníkům se nám podařilo turnaj rozeběhnout, i když dovednostní soutěže musely proběhnout v hale.

Letos se turnaje zúčastnilo rekordních 17 týmů z deseti základních škol Prahy a okolí. Což znamenalo přes 300 dětí

Z důvodu nepříznivého počasí byl turnaj zahájen v hale, kde proběhly dovednostní soutěže v hodu a odpalu do dálky. Stejně jako turnaj tyto soutěže proběhly ve dvou kategoriích 2. – 3. třída a 4. – 5. třída. Další doprovodnou atrakcí byla baseballová ROAD SHOW, kde bylo možné si vyzkoušet hod na přesnost.

Když se nám počasí lehce udobřilo, turnaj se rozjel v novém systému tzv. „pavouk“. Cílem bylo si zahrát, když byl turnaj ovlivněn nepříznivým počasím.

V I. kategorii si nejlépe vedla 2. Zš Rakovník. Na 2. místě se umístila 3. Zš Rakovník. Na třetím místě ZŠ Benešovo náměstí Pardubice. Na 4. pak ZŠ Jižní IV. Páté místo obsadila ZŠ Jiřího z Poděbrad a na posledním 6. místě Blackhogs Ústí n/L.

V II. kategorii bylo pro letošní ročník 11 týmů a nejlépe si vedla ZŠ Jižní IV “A”, která ovládla letošní t-ballový turnaj. Dále pak na 2. místě ZŠ Kavčí hory, 3. místě 3. Zš Rakovník, 4. místě ZŠ Na Líše “A”, na 5. místě ZŠ Jeremenkova, 6. místě ZŠ Jižní IV “B”, 7. místě 1. Zš Rakovník. Na 8. místě ZŠ Na Líše “B”, na 9. místě ZŠ Mikulova “A”, na 10. místě Zš Lány a na 11. místě ZŠ Mikulova “B”.

Dovednostní soutěže v letošním roce byly rozděleny na I. a II. Kategorii a dále pak na chlapce a děvčata.

Výsledky jednotlivých soutěží zde.

V průběhu celého sportovního dne byla k dispozici BASEBALLOVÁ ROAD SHOW, kterou bezplatně poskytla ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE. Touto cestou chceme ČBA velice poděkovat.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem partnerům (MHMP, MČP4, PBS a ČBA) za finanční a materiální podporu. Dále všem týmům za nasazení, soutěživost a fair play v turnaji. V poslední řadě bych chtěl poděkovat všem organizátorům, pomocníkům a dobrovolníkům, kteří svou práci zvládli perfektně a napomohli tak hladkému průběhu celé akce.

Jan Drábek

Advertisement

Facebook

Recent Tweets

(čeština) Reklama