1066_20240416_152717.jpg

Rok plný výzev: Rozhovor s předsedou Janem Drábkem

Jan Drábek, předseda klubu Eagles, se v rozhovoru dělí o své zkušenosti z náročné sezóny 2023, která klubu přinesla nejen sportovní úspěchy, ale i výzvy spojené s revitalizací areálu a plánováním budoucnosti.

Vážení přátelé a fanoušci, máme příležitost pohovořit s předsedou klubu baseballu a softballu v Eagles parku, místě, které v roce 2023 ožilo řadou nezapomenutelných akcí.


Honzo, mohl by ses poohlédnout zpět na akce, které se u nás konaly v loňské sezoně?

Pokud bych to mohl říct jednou větou:“ Z pohledu akcí byl rok 2023 velmi náročný.“ Co si pod tím představit? Pořádali či spolupořádali jsme řadu denních i několikadenních turnajů. Chtěl bych vypíchnout zejména několikadenní turnaje SUMA PONY a Pražský baseballový týden, které jsou každoročními a velmi významnými událostmi pro náš klub. Také jsme hostili již tradiční charitativní akci "Heavy Hitters", která je nám velmi blízká a umožňuje nám pomáhat potřebným, a uspořádali jsme i dvě větší jednorázové akce, a to Mistrovství České republiky v coachballu do 11 let a Mistrovství České republiky žákyň.

Nejvýznamnější a z mého pohledu nejnáročnější událostí loňského roku, která byla ostře sledována i veřejností, byl bezesporu Eurobaseball, Mistrovství Evropy v baseballu mužů, které přilákalo do našeho areálu nejen ty nejlepší týmy z celé Evropy, ale i řadu fanoušků.

V návaznosti na akce konané v roce 2023, jsi schopen říct, že by posunuly Eagles kupředu? Že se něco změnilo?

Vzhledem k tomu, že jsme se stali spolupořadatelem mezinárodně sledované akce, pak se náš areál nemohl představit ve špatném světle. Možná i díky tomu jsem vnímal, že se přihlásila řada dobrovolníků z řad našich členů, kteří chtěli, a hlavně pomohli s revitalizací areálu před tímto velkým turnajem. Díky spoustě dobrovolníků jsme tak mohli areál uklidit - vyházet staré haraburdí, vyčistit a odplevelit, nově natřít snad všechny kovové i dřevěné součásti, které v areálu lze vidět (dokonce byla znovu natřena budova a také hala). Z pohledu zajištění infrastruktury pro hráče, komentátory, ale i fanoušky, bylo potřeba vynaložit nemalé finanční částky - byly instalovány zcela nové bulpeny, navezena spousta antuky pro úpravu hřišť a opravena tribuna a komentátorna na hlavním baseballovém centrálu.

Z mého pohledu byly všechny tyto činnosti počátečním krokem k tomu, abychom náš velký areál mohli vylepšit. Nebudeme si nalhávat, areál je pár desítek let starý a takovýchto „revitalizačních akcí“ by bylo potřeba více a častěji. K tomu je potřeba nejen plán a touha něco udělat, ruce, které tuto touhu zhmotní, ale i finance.

Honzo, svou odpovědí sis svým způsobem nahrál na další otázku. Mluvíš o počátečním kroku k revitalizaci…, jaké jsou ty další kroky?

Rok od roku se naše členská základna rozrůstá a baseball/softball je sport, který se hraje venku. Přes letní sezónu můžeme tréninky a akce vykrýt díky tomu, že máme 5 hřišť. V zimních měsících je to však náročnější. Všechny kategorie by se měly se svými tréninkovými aktivitami vměstnat do jedné haly, a navíc jen v odpoledních hodinách. Při plánování provozu haly v zimních měsících je to vždy tvrdý oříšek. K tomu, abychom mohli zajistit tréninky pro více kategorií ve stejný („normální odpolední“) čas, by bylo potřeba vybudovat nový prostor – např. tím, že bychom opláštili pálkařské centrum nebo bychom mohli využívat vlastní nafukovací halu.

Také by bylo dobré mít u každého hřiště funkční elektronickou tabuli, softový centrál měl loni velký problém s odtokem vody a potřeboval by celkovou rekonstrukci. Také parkoviště by si už zasloužilo generální opravu, protože se v některých obdobích stává spíše tankodromem a hrozí škoda nejen na automobilech, ale i vyvrtnutí kotníku. K tomu je však zapotřebí mít finanční prostředky.

Stále hovoříš o nedostatku financí…Můžeš nám tedy přiblížit klubový rozpočet?

Náš rozpočet je závislý na dotacích a odvíjí se od zisku z vedlejší hospodářské činnosti a členských příspěvků. Od roku 2018 dochází každoročně k úpravě podmínek pro získání dotací (a ke snižování jejich výše) a to ze strany Magistrátu i Národní sportovní agentury, což nás zbavilo možnosti získávat investiční dotace a donutilo nás hledat alternativní zdroje financování a tím jsou pronájmy areálu pro různé firemní teambuildingové akce nebo jiné sportovní kluby (např. pronájem haly pro florbalové akce a turnaje v házené a další sportovní i společenské akce). Abych mluvil v číslech…např. v roce 2023 jsme uspořádali okolo 25 akcí, areál byl využíván každý den a většinou až do večerních hodin. Na jednu stranu nám tato činnost přináší finance do našeho rozpočtu, na druhou to znamená jeho větší zatížení, opotřebovávání, náročnější údržbu, do které je potřeba finance opět vložit. Např. jen údržba hřišť (hnojení, zavlažování, zatravnění, antuka, údržba strojového parku, opravy, údržbáři a další) v minulém roce znamenala ukrojení 1,5mil Kč z klubového rozpočtu.

V posledních letech je tedy velmi náročné naplnit příjmovou stránku a hodně akcí je realizováno s vynaložením velké energie několika málo lidí, a pak nezbývá mnoho času na získávání finančních prostředků z dalších zdrojů. Toto vnímám jako zásadní slabinu a intenzivně pracujeme na její změně.

I přes nepříliš příznivé podmínky z pohledu příjmů klubu se nám podařilo provést významné změny v areálu, včetně rekonstrukce pálkařského centra, nových 5ks pálkařských klecí v r. 2022 a instalace umělého osvětlení a tribuny na hlavním baseballovém centrálu v r. 2023, což vylepšilo podmínky pro sportování.

Vraťme se k turnajům. Co to vlastně znamená „uspořádat turnaj“. Co si pod tím můžeme představit?

Jednoduchá otázka, složitější odpověď. To záleží na tom, o jaký typ akce se jedná. Vždy je to ale spojeno se spoustou času stráveném na přípravách před akcí, které probíhají ze strany kanceláře (dvou lidí – mě a Áji) a jsou skryty před zraky našich členů. A pak je to ta samotná práce v průběhu akce, což už je navenek asi více vidět. To už v kanceláři i v areálu funguje více lidí – pořadatelů (většina z řad našich členů).

Abych uvedl praktický příklad – za týden nám tu v areálu proběhne velký turnaj PONY SUMA a KRČANDA. Od listopadu minulého roku jsme začali komunikovat s týmy, rozhodčími, komisaři v souvislosti se zajištěním ubytování, stravování, soupisek, platbami za startovné, připravovali jsme také rozpisy turnaje po jednotlivých hřištích a jednotlivých dnech. Kromě tohoto jsme museli zajistit zdravotní dozor, zajistit parkování a ostrahu parkoviště nebo zapisovatele pro jednotlivé zápasy. Během turnaje je potřeba spousta pomocníků, kteří se zajištěním turnaje (tabule, sběr míčů, úklid) pomáhají – např. pro tento turnaj je potřeba obsadit 216 míst dobrovolníky. Naši hráči a hráčky si takto mohou plnit své brigádnické hodiny. Tímto vším to však nekončí… když se turnaj rozeběhne, začíná další práce – dohlédnout, aby vše běželo tak, jak má, vyřešit nečekané problémy, plnit přání týmů, rozhodčích, scoutů. Kdybych měl vše jmenovat, byli bychom zde ještě dlouho… a pak přijde déšť a je o další starost postaráno…

Jak velká je v současnosti naše členská základna a jak se daří zajistit její potřeby?

Dlouhodobě se zaměřujeme na stabilizaci a rozvoji členské základny a trenérských týmů, a to i přes takové výzvy jako byla pandemie COVID. V současnosti je nás v klubu více než 400, pokud bych hovořil o aktivních hráčích klubu. Myslím si, že nyní máme stabilní základnu napříč věkovými kategoriemi. Jako jeden z mála klubů jsme schopni sestavit tým z jednoho ročníku hráčů, máme dostatečný počet hráčů pro účast ve standardních i dalších soutěžích, což nás řadí mezi přední kluby. Nicméně práce s mládeží vyžaduje nepřetržitou péči a je potřeba v tom pokračovat i nadále. Pro rok 2024 by mělo tréninkové potřeby hráčů a hráček v baseballových a softballových oddílech zajistit 52 trenérů, z toho 44 s licencí od ČBA nebo ČSA. Objevují se názory, že děti jsou trénovány rodiči. Ano, rodiče jsou součástí trenérských týmů, nicméně hlavní trenéři jsou vždy zkušení a své realizační týmy si vybírají nejlépe, jak dovedou. Dále je důležité zmínit také to, že se řada trenérů vykrystalizovala z rodičů, kteří mají vydané licence od asociací. Klub podporuje profesní růst trenérů, nabízí jim účast na pravidelných školeních a na tato školení přispívá nebo je trenérům proplácí. Pokud bychom chtěli zajistit z pohledu rodičů profesionálnější trenéry, pak by to znamenalo např. významné navýšení členských příspěvků pro všechny, aby takovéto trenéry bylo možno zajistit. A zase jsme u těch financí.

Zmínil bys ještě nějaké zásadní úspěchy nebo momenty loňského roku?

Pokud se týká členské základy, tak zde mohu s klidem prohlásit, že se nám podařilo všechny kategorie udržet a posílit novými členy díky náborům. Byť jsme v loňském roce získali méně medailí než v r. 2022, nebyl to neúspěch. Věřím, že tuto sezónu to jistě překonáme. Významným momentem byl určitě Euro Baseball, byla pro nás čest tuto akci spolupořádat a myslím, že klubu to přineslo nový impuls. A úspěchem je také to, že máme stále nejlepší kuchyni napříč českým baseballovým světem, a to díky Blahovcovým v naší Cantině, kteří neskutečně od r. 2022 zvedli její úroveň. Vylepšili jsme areál a jeho kvalitu, přesto si uvědomujeme potřebu dalšího zlepšení.

Jak vidíš budoucnost klubu?

Chtěl bych být odvážnější a riskovat pro pokrok. Plánujeme reorganizovat strukturu vedení klubu, aby se odpovědnost a práce rozložila mezi více lidí, aby fungovalo více hlav a rukou. V závěru roku 2023 jsme začali s trenéry a technickými vedoucími diskutovat o změnách a jejich možných nastaveních, a zvažujeme zavedení více placených pozic pro efektivnější práci.

Jsem hrdý a chtěl bych být hrdý i v budoucnu na náš klub, který je pro mě jako druhá rodina, s bohatou historií a úspěchy. Jsem rád, že nás naši členové a jejich rodiče podporují, pomáhají – např. teď v rámci jarní úklidové brigády přišlo pomoci 58 členů, a to i za nepříliš dobrého počasí.

Doufám, že přichází nová éra. Jsme připraveni na změny, které nás posunou kupředu a zajistí, že budeme i nadále jedním z předních klubů na baseballovém a softballovém poli.

Zmínil jsi změny ve vedení klubu. V čem bude spočívat transformace vedení. Jak bys to přiblížil?

Nejdříve bych měl zmínit, jak ten nápad vznikl. Během organizace turnaje PONY v loňském roce jsem přizval ke spolupráci jednoho z rodičů, Američana Willa Prittse. Po turnaji jsme si povídali, jak by se daly věci při organizaci dělat lépe, a zjistil jsem, že se Will shodou okolností živí tím, že navrhuje změny ve velkých firmách a korporacích v různých oblastech.

Will byl docela zaskočený, jak dokážeme s minimem lidí a prostředků zajistit tak velkou akci. Slovo dalo slovo a pojmenovali jsme největší slabiny, které práce okolo akcí přináší a jaké změny bychom měli udělat. Vyšlo z toho, že já cítím, že na mých bedrech leží mnoho povinností a zodpovědností a je to víc, než se dá kvalitně zvládnout. Nelze sedět na více židlích v jednom čase. Do klubu jsem přišel v roce 2010, kdy jsem začal hostovat za baseballové áčko a v roce 2012 jsem pro Eagles začal pracovat. Prvotní angažmá byla pozice sportovního ředitele, starajícího se o sport, nábory, akce a zajištění sportovního chodu klubu. To byla pro mě výzva a moc mně to bavilo. Postupem času v rámci svého působení v klubu jsem se dostal až do výkonného výboru, jsem předsedou klubu, manažerem klubu, sekretářem, do toho trénuji a snažím se koordinovat práce v areálu,… a je toho prostě hodně. Dělat všechny činnosti v tomto zhuštění není pro výslednou efektivitu správně, a to byl hlavní důvod, proč jsem komunikaci s Willem dál rozvinul, a začali jsme hledat řešení.

Hlavním důvodem zahájení transformace klubu byla tedy potřeba rozdělit práci mezi více lidí, aby výsledky práce byly efektivní a pro klub co nejvíce prospěšné. Byly vydefinovány oblasti činností, které musí být ze strany vedení klubu zajišťovány. K těmto oblastem byly stanoveny úkoly, které musí být řešeny, a sestaveny pracovní skupiny, které je budou řešit. V současnosti máme připravenou transformovanou strukturu vedení klubu, kterou jsme už prezentovali trenérům, a která byla představena a odsouhlasena výkonným výborem.

Tyto změny znamenají rozdělení a určení zodpovědností např. pro oblast manažerské činnosti a získávání financí, oblast pořádání akcí a turnajů, oblast komunikace s našimi členy (rodiči). A hlavně oblast vedení sportovní činnosti, skupina, která sleduje metodiku, připravuje podklady, školí trenéry a tak dále. Za roky, co v klubu jsem, se mi bohužel nepodařilo dostat více kolegů do pracovních pozic v Eagles. Více placených a zodpovědných lidí má přinést klubu kvalitní zázemí, nápady a pohyb vpřed. Věřím, že díky Willovi, který se v branži pohybuje a který nám pomohl připravit kompletní strukturu, se nám podaří jako klubu posunout a stabilizovat, a hlavně rozvíjet v manažerském, finančním i sportovním sektoru. Kroky ke změnám jsme už nastartovali, práce na nich běží.

Čtyři roky ve vedení kluby uplynuly, na co jsi v Eagles hrdý?

Nejvíc jsem hrdý na to, že můžu být součástí nejlepšího a největšího klubu pro oba sporty – baseball a softball - v Česku. Jsem hrdý na to, že můžu být u toho, když se v Eagles rodí historické momenty a že můžeme díky sportu a komunitě přinášet zážitky, na které se pak může vzpomínat celý život. Jsem rád, když se mi podaří inspirovat lidi kolem sebe, hráče a trenéry. Jsem samozřejmě také hrdý na to, že jsem obklopen lidmi, kteří i za to málo, co za to dostanou, mají energii dělat pro náš sport maximum a jsem hrdý na to, že můžu být součástí téhle kultury. Protože softball a baseball není jen sport, je to život, životní styl. Jsem rád, že jsme v tom celá rodina, moje manželka, která mě neskutečně podporuje, a všichni naši čtyři kluci, kteří hrají a baví je to. Jsme v tom prostě všichni společně.