1067_20240419_090026.jpg

SUMA PONY League: Děkujeme partnerům turnaje!

S hrdostí a vděčností bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří se podílejí na úspěšném turnaji SUMA PONY League 2024! Díky vaší podpoře můžeme zvyšovat úroveň turnaje a dělat radost mladým softballistkám a baseballistům z Evropy.

Velké díky patří:

  • Společnosti SUMA, hlavnímu partnerovi turnaje
  • Magistrátu hlavního města Prahy
  • Městské části Praha 4

Bez vás by to nebylo možné! Vaše podpora je pro nás nesmírně důležitá a ceníme si jí.

Děkujeme také všem fanouškům a rodičům, kteří se na turnaj přišli podívat a vytvořili úžasnou atmosféru!