Volební Valná hromada klubu Eagles Praha: pozvánka

Volební Valná hromada klubu Eagles Praha

Vážení členové, rodiče a trenéři.

V příloze vám zasíláme upravenou pozvánku na Volební Valnou hromadu, která nahrazuje původní zveřejněnou 19. 3. na webu Eagles Praha. V původní pozvánce jsme bohužel zaznamenali nedostatky, které byly odstraněny (kategorie U12 byla spojena s U13, jelikož se jedná o jednu kategorii hrající s dvěma týmy, v jednotlivých kategoriích nebyli jako členové započítání trenéři a u dospělých kategorií byly někteří členové započítáni 2x z důvodu nastupování ve dvou soutěžích – junioři a juniorky na soupisce seniorských týmů).

Každá kategorie bude mít své zástupce na této akci a pro více informací můžete kontaktovat hlavního trenéra, který delegáty nominuje za svojí kategorii. Podrobné podklady k VVH zašleme delegátům v předstihu.

Děkuji Jan Drábek