8_1647554656.jpg
886_20220407_113801.jpg

Přípravy na SUMA Pony League 2022 vrcholí

/English below/ SUMA Pony League je největším mládežnickým baseballovým a softballovým turnajem v Evropě. Ve dnech 21.-24.4. se v Praze rozhodne o vítězích věkových kategorií PONY (U14) a COLT (U16) v baseballu i softballu dívek a tím i postupujících do finále Světové série PONY League v USA. Do Prahy přijedou týmy z 11 evropských zemí a můžeme očekávat zajímavé zápasy a tuhý boj o postup do Světové série. Velmi silné jsou týmy baseballových akademií a národní týmy, které vysílají některé země. V Praze tak budou opět vidět ti nejlepší z nejlepších.

V uplynulých dvou letech se turnaj nemohl pořádat s mezinárodní účastí kvůli pandemické situaci, a letos zase nemohou přijet v plném počtu a plné síle týmy z Ukrajiny. Rekordem zůstává účast v roce 2019, kdy v Praze hrálo 62 týmů.

Pro zajímavost, vůbec první PONY League turnaj se v Praze odehrál v roce 2001 a hrál se jen v kategorii COLT, kde se představili 4 baseballové týmy, z toho tři z Čech a jeden ze Slovenska. Tento počet ale bleskově narůstal, na dva roky, 2002 a 2003 se přidala kategorie PALOMINO (U18), a od roku 2012 se v areálech Eagles Praha, Tempo Praha a SaBaT  objevují hráči PONY (U14).

Softball dívek se přidal brzy, v roce 2005 to bylo v kategorii COLT a od roku 2019 PONY.

Při tom, o jak velkou akci se jedná, je jasné, že toto všechno by nebylo možné bez podpory významných partnerů. Hlavní pořadatel turnaje EAGLES Praha, si váží podpory společnosti SUMA, dlouholetého partnera akce, velmi důležitá je také podpora a spolupráce s MHMP a MČ Praha 4.

A jak si zatím vedli zástupci Evropy ve Světové sérii PONY League v USA? Skvěle se představili mladí Holanďané, kteří v roce 2017 šokovali Američany, když jako první evropský celek Světovou sérii COLT vyhráli. Stejně tak výborně zahráli Češi, kteří se sice zatím k medaili neprobojovali, ale hráli kvalitní, bojovný baseball a získali také respekt pro Evropu.

Dva roky nucené mezinárodní přestávky využili organizátoři akce spolu s PONY League nejen na přípravu restartu, ale i na další aktivity. Bylo vytvořeno nové logo PONY Europe a medaile s novým designem.

New logo Pony Europe
New logo Pony Europe

V rámci Evropy se letos, kromě dvou kategorií PONY a COLT, hrají evropské kvalifikace také ve Stuttgartu, kde je velmi silně obsazený kvalifikační turnaj v kategorii PALOMINO (U18) a BRONCO (U12) ve španělském Gijónu.

Dále jsou v přípravě již na letošní rok místní turnaj ve Francii a výhledově v příštím roce ve Velké Británii. PONY League je v rámci Evropy připravena rozšiřovat svoje aktivity a nabízí všem mladým hráčům a hráčkám zajímavé příležitosti pro jejich další rozvoj.

Jan Bagin

Ředitel PONY Europe


Preparations for the SUM Pony League 2022 are in full swing

SUMA Pony League is the largest youth baseball and softball tournament in Europe. On April 21-24 at Prague, the winners of the age categories PONY (U14) and COLT (U16) in baseball and girls' softball will qualify to the finals of the PONY League World Series in the USA. Teams from 11 European countries will come to Prague and we can expect interesting games and a tough fight to advance to the World Series. The teams of baseball academies as well as national teams, which will participate, are very strong. It means, the best of the best youth talented players will be seen in Prague again.

In the past two years, the tournament could not be held with international participation due to the pandemic situation, and this year, teams from Ukraine cannot come in full force and strength. The participation remains the record in 2019, when 62 teams played in Prague.

Interestingly, the very first PONY League tournament took place in Prague in 2001 and was played only in the COLT category, and only 4 baseball teams, three of them from the Czech Republic and one from Slovakia. However, this number grew rapidly, the category PALOMINO (U18) was added for two years, 2002 and 2003, and since 2012 PONY players (U14) have appeared in the Eagles Praha, Tempo Praha and SaBaT complexes.

Girls' softball joined early, in 2005, it was in the COLT category and since 2019 the PONY.

Given how big the event is, it is clear that all this would not be possible without the support of important partners. EAGLES Praha, main organizer of the event, appreciate support of SUMA company as a long-term partner of the event, and support and cooperation with the City of Prague and the Prague 4 district are also very important.

And how have European representatives so far in the PONY League World Series in the USA? The young Dutch people, who shocked the Americans in 2017, when they won the COLT World Series as the first European team, performed very well. The Czechs, who have not yet fought for the WS medals, played also good quality, fighting baseball and also gained respect for Europe.

The organizers of the event, together with the PONY League, used two years of forced international breaks not only to prepare for the restart, but also for other activities. A new PONY Europe logo and a medal with a new design were created.

New logo Pony Europe
New logo Pony Europe

In Europe, in addition to the two categories PONY and COLT, WS European qualifiers are organized in PALOMINO (U18), taking place in Stuttgart May 4-8, and BRONCO (U12) category is located in Gijón, Spain.

There will be also local tournament in France this year and, in the near future in the UK. The PONY League is ready to expand its activities around Europe and offers all young players interesting opportunities for their further development.

Jan Bagin

Director of PONY Europe