19_20230822_181100.jpg
984_20230418_190819.jpg

SUMA PONY League 2023

Je před námi opět největší baseballový a softballový turnaj této sezóny. Ve dnech 20. - 23. 4. se do Prahy sjede na 38 týmu ze čtrnácti zemí. / The biggest baseball and softball tournament of the season is once again upon us. On April 20 - 23, 38 teams from fourteen countries will come to Prague.


Tradiční turnaj se koná již od roku 2001 (baseball, od 2005 i softball). V roce 2005 do turnaje vstupuje i hlavní sponzor tohoto turnaje - firma SUMA, jež turnaj podporuje dodnes, tedy celých 18 let. Té patří velké díky a doufáme, že s námi vydrží minimálně dalších 18 let. Letos se bude hrát opět v areálech třech pražských týmů - Eagles, Tempa a SaBaTu.

Letos nás čeká 84 utkání na baseballových hřištích a 36 utkání na softballových hřištích. Doufejme, že nám rozpis nenaruší počasí, tak jako loňský ročník (kdy se přesouvala finálová utkání na nedělní ranní hodiny a zbytek utkání se musel rušit). 

Tento ročník bude speciální také účastí hostů při zahajovacím ceremoniálu. Přivítáme pana Kruno Karina, prezidenta WBSC Europe, Abraham Key, prezident a výkonný ředitel PONY League, Petra Ditricha, předsedu České baseballové asociace a Gabriela Waageho, předsedu České softballové asociace. Slavnostního zahájení se zúčastní pan Bijan Sabet, velvyslanec USA v České republice.

Zahajovací ceremoniál 20. dubna od 17,45 bude následovat Opening pitch v 18,00. Součástí ceremoniálu bude také důležitý moment pro WBSC Europe a PONY League. Obě organizace podepíší oficiální dohodu o spolupráci a snaze o rozvoj mládežnického baseballu a softballu v Evropě. Smlouvu podepíší pan Kruno Karin, prezident WBSC Europe a pan Abraham Key, prezident a výkonný ředitel PONY League.

Přečíst o turnaji si můžete i v článku na stránkách WBSC. 

Rozpisy jednotlivých kategorií jsou dostupné na webu České baseballové asociace a České softballové asociace, odkazy níže.

Rozpis PONY and COLT Tournament, Praha (20. - 23. dubna 2023):

Další informace můžete najít na Facebookových stránkách turnaje nebo na stránkách klubu

More information on Facebook or on Eagles website.

Pro členy klubu upozorňujeme, že areál bude od středy 19. 4. do neděle 24. 4. uzavřen, včetně vjezdu na parkoviště. 


The biggest baseball and softball tournament of the season is once again upon us. On April 20 - 23, 38 teams from fourteen countries will come to Prague. This year we have 84 games on baseball fields and 36 games on softball fields.

We will be pleased to welcome Mr. Kruno Karin, President of WBSC Europe, Mr. Abraham Key, President and CEO of the PONY League, Mr. Petr Ditrich, President of Czech Baseball Asociation and Mr. Gabriel Waage, President of Czech softball asociation. The opening ceremony will be attended by Mr. Bijan Sabet, US Ambassador in the Czech Republic.

Opening ceremony on April 20, starting at 17,45, will be followed by Opening pitch at 18,00. The ceremony will include also important moment for WBSC Europe and PONY League. Both organizations will sign official agreement about coooperation and effort to develop youth baseball and softball within Europe.Agreement will be sign by Mr. Kruno Karin, President WBSC Europe and Mr. Abraham Key, President and CEO PONY League.

You can also read about the Tournament on WBSC website

Schedule of PONY and COLT Tournament, Prague (April 20 - 23, 2023):

More information on Facebook or on Eagles website.

Enjoy the Tournament!